Selecteer een pagina

Actievoorwaarden – Avontuurlijke Overnachting op Hoogte

   

Winactie – ‘Avontuurlijke Overnachting op Hoogte – incl. ontbijt – max. 5 pers’

  1. Reserveer online een klimsessie voor maart of april bij Intense Adventure voor minimaal 2 personen. Reserveren kan voor onze locatie op De Schorre in Boom en voor onze locatie in De Blikfabriek te Hoboken.
  2. Vul het inschrijfformulier volledig en correct in.
  3. Noteer bij “extra informatie”: “Slapen op Hoogte”.
  4. Alle reservaties die met bovenstaande gegevens binnenkomen t/m 20/02 zijn geldig voor de winactie.
  5. Minimale deelnameleeftijd: 18 jaar
  6. Datum van overnachting worden vastgelegd in overleg met en in in functie van (de kalender van) Intense Adventure.

Algemene actievoorwaarden:

1. Winacties worden uitgeschreven door Intense Adventure BV, gevestigd te Antwerpen-Hoboken. 

2. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of een online reservatie hebt gemaakt volgens de richtlijnen die staan aangegeven in de actie.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. Intense Adventure BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Intense Adventure BV voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Intense Adventure BV.

14. Intense Adventure BV handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

15. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Intense Adventure BV, Krugerstraat 232, 2660 Hoboken, 0483 17 59 53. E-mail: info@intense.be. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.