Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Iedereen die aan de activiteiten van Intense deelneemt, wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren, fysiek in staat te zijn om mee te doen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen, niet zwanger te zijn en geen hartpatiënt te zijn.

2. De bezoeker kan pas deelnemen aan de activiteiten nadat deze de veiligheids- instructies van een gecertificeerde begeleider – in dienst van MA’KO BV – mondeling heeft ontvangen. Deze instructies gaan zowel over het parcours zelf als over de verplichte beschermingsmaterialen die noodzakelijk zijn om het parcours veilig te betreden.

3a. Deelnemers hebben de leeftijd van minimum 10 jaar bereikt. Indien jonger (minimum 6 jaar) is een begeleidende volwassene per kind verplicht. Voor verjaardagsfeestjes en sommige events zijn deelnemers jonger dan 10 jaar niet toegelaten.

3b. Het maximum toegelaten gewicht per deelnemer bedraagt 120 kg.

4. Enkel het veiligheidsmateriaal in eigendom van MA’KO BV mag gebruikt worden om het parcours te betreden. Er mogen in geen enkel geval eigen klimharnassen, -gordels, helmen, leeflijnen of eender welke zelf meegebrachte veiligheidsmaterialen worden aangewend om het parcours te betreden.

5. Aanwijzingen en opdrachten van de instructeur / uitbater dienen ten allen tijde opgevolgd te worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen kan de toegang tot de activiteiten en/of infrastructuur ontzegd worden. Bij overtredingen of wangedrag ten opzichte van de veiligheidsvoorschriften van de instructeur / uitbater neemt Intense geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele (persoons)schade.

6. Na de veiligheidsinstructies door de begeleider, betreedt de deelnemer zelfstandig het parcours. Er is geen persoonlijke begeleiding nodig. Je bent ononderbroken beveiligd d.m.v. een continu beveiligingssysteem. De begeleiders / rescuers hebben een superviserende functie en geven eventueel extra aanwijzingen.

7. Er wordt niet gerookt door de deelnemer indien deze een klimharnas draagt. Er wordt evenmin gerookt in het bijzijn van deelnemers met een klimharnas aan.

8. Intense behoudt zicht het recht op basis van gegronde reden een activiteit te annuleren. Intense zal indien mogelijk een alternatief aanbieden. Hiervoor worden geen schadevergoedingen toegestaan.

9. Prijzen liggen vast. Er worden geen kortingen toegestaan bij later starten dan de voorziene sessies / events.

10. Er wordt in geen geval een terugbetaling gedaan indien blijkt dat de deelnemer de activiteit vervroegd stopzet.

11. Wanneer zich tijdens de activiteit een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van onze wil, kan Intense niets ten laste worden gelegd.

12. Betaling staat gelijk aan akkoord van de inhoud van de activiteit en akkoord met de algemene voorwaarden van MA’KO BV.

13. Bij reservatie van een sportdag of bedrijfsevent wordt een voorschotfactuur bezorgd. De reservatie is pas definitief zodra de voorschotbetaling gebeurd is.

14. Intense behoudt zich het recht om voorschotbetalingen te behouden als schadevergoeding bij annuleringen.

15. Annuleren van een activiteit/locatie/evenement kan kosteloos tot 45 dagen voorafgaand aan de activiteit. Indien de activiteit/locatie/evenement wordt geannuleerd binnen de 45 dagen voor aanvang van de activiteit, wordt 50% van de offerteprijs in rekening gebracht. Vervalt de activiteit binnen de 15 dagen voor de vooropgestelde datum, wordt 75% van de totale prijsofferte aangerekend. Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de activiteit, wordt er 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Voor verjaardagsfeestjes gelden aparte annuleringsvoorwaarden (zie art.15).

16. Voor verjaardagsfeestjes gelden volgende annuleringsvoorwaarden: de overeenkomst kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd indien de annulering schriftelijk, per mail gebeurt, mits betaling van een opzeggingsvergoeding van: 100 % van het bedrag van het ontvangen voorschot, indien de annulering gebeurt minder dan 1 week voor de start van het event; 50 % van het bedrag van het ontvangen voorschot, indien de annulering gebeurt minder dan 2 weken voor de start van het event; 0 % van het bedrag van het ontvangen voorschot in alle andere gevallen. 

17. Bij reservatie of inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het feit dat er tijdens de activiteiten beeldmateriaal genomen wordt. Het beeldmateriaal wordt mogelijks gebruikt voor publicitaire doeleinden. Mocht een deelnemer het hiermee niet eens zijn, dan moet deze dat nadrukkelijk vermelden bij de aanmelding. Het beeldmateriaal blijft eigendom van Intense.